Wat is vitaliteit op de werkvloer?

Wat is vitaliteit? Vitaliteit komt met regelmaat voorbij. Dit kan zijn in een tijdschrift wat op de mat ploft. Maar ook binnen een organisatie als het gaat om vitaliteit van de medewerkers. Wat verstaan we onder vitaliteit? Waarom zou je er aandacht aan geven? En hoe zou je het als organisatie kunnen bevorderen? In deze blog belichten we vitaliteit vanuit een aantal invalshoeken.

Vitaliteit op de werkvloer

De eerste open deur trappen we direct in. Vitale medewerkers zorgen voor een fitte en gezonde organisatie. De medewerkers hebben meer energie en zijn productiever. De andere kant is helaas ook waar dat een minder vitale medewerker minder goed tegen een stootje kan. De meerwaarde van een vitale omgeving is kortom een lager ziekteverzuim en beter functioneren.

Het bevorderen en in stand houden van een vitale groep vraagt om aandacht. Het begint met dat de werkgever aandacht heeft voor de medewerker. Echt aandacht. Wat kun je voor ze doen om er voor te zorgen dat ze lekker in hun vel zitten? Dat is veel. Heel veel. Hoe ziet dit er in de praktijk concreet uit?

 • Bevorder bewegen in de pauze. Een broodje eten achter je beeldscherm kan echt niet meer. Trouwens de fietsregeling kan ook helpen van en naar werk meer te bewegen;
 • Zorg voor duidelijke bedrijfsdoelen, zodat de medewerker weet waaraan die werkt;
 • Geef als werkgever het goede voorbeeld. Toon initiatief;
 • Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Van Arbohandboek naar de praktijk;
 • Faciliteer gezonde voeding;
 • Zet bewust de printer op de gang. Bewegen is dan geen must maar noodzaak;
 • Spreek je waardering uit. Eerlijk is eerlijk we kunnen vaak best wat meer complimenten geven. Dat kan natuurlijk ook in de vorm van een attentie. De WKR regeling is hiervoor tijdelijk verruimd.

En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. De sleutelwoorden voor de werkgever zijn faciliteren, stimuleren en het nemen van initiatief.

Vitaliteit medewerkers verbeteren

Medewerkers die plezier in hun werk hebben en van energie bruisen wil iedere werkgever wel. Zoals we hebben gezien, is het goede nieuws dat je hier als werkgever veel invloed op hebt. Maar het blijft natuurlijk wel een samenspel tussen werkgever en werknemer. Dat een werknemer swingend op zijn werk komt, wordt ook door zaken bepaald buiten het werk om. Denk aan slaap, beweging en voeding. Je kunt nog zo’n gezonde bedrijfskantine hebben, maar wanneer je medewerker er privé met de pet naar gooit, houdt het op. Of toch niet? Zou je niet toch het gesprek er eens over aangaan als iemand minder vitaal oogt? Zijn er wellicht privé omstandigheden waar je rekening mee kunt houden of afspraken over kunt maken?

Helaas kan het ook zijn dat jij en je medewerker niet meer gelukkig zijn in jullie samenwerking. Dit kan omdat het bedrijf verandert is of dat een medewerker geen uitdaging meer ervaart. Aanmodderen kost onnodig veel energie en stress. Beter is dan op een nette manier afscheid te nemen of te faciliteren door middel van outplacement.

Vitaliteit tips

 • Mijdt het gesprek erover niet. Maar ga juist het gesprek met elkaar aan.
 • Maak budget vrij waar nodig investeringen te kunnen doen. Denk in opbrengsten. Lager verzuim en meer productiviteit betaald zich snel terug.
 • Maak het meetbaar. Bijvoorbeeld: Wat is je aanwezigheidspercentage?
 • Verzin geen beleid zonder je medewerkers zelf. Waar hebben zij behoefte aan?

Vitaliteit en gezondheid

De huidige tijd vraagt veel van de werkgevers en van de medewerkers. Er is financiële stress en onzekerheid. Houden we het vol? Houd ik mijn baan? Er moet veel vanuit huis gewerkt worden. Privé en werk lopen door elkaar heen. Niet iedereen heeft de beschikking over een goede werkplek. En ook mist een deel de echte contacten op het werk. Waar de een het als blijvertje zou willen, wil de ander het liefst terug naar kantoor. En er is ook een groep die helemaal niet vanuit huis kan werken en zelfs zelf risico loopt. Hetgeen weer angst met zich mee kan brengen. Denk ook aan de werkdruk die in sommige branches juist heel hoog is zoals in de logistiek en zorg.

Juist nu vraagt het extra inzet op vitaliteit.

Wil jij ook vitale medewerkers?

Lijkt het jou interessant om een keer te sparren? Laat het ons weten. Het bevorderen van vitaliteit doe je samen. Neem jij vandaag als werkgever het initiatief?