Prinsjesdag veranderingen voor HR

Welke Prinsjesdag veranderingen voor HR zijn aangekondigd? Ook dit jaar mochten we getuigen zijn van de Prinsjesdag 2021. Ondanks dat de aangepaste vorm kregen we een inkijkje in de plannen voor 2022. Het demissionaire kabinet heeft de nodige wijzigingen op de rol staan en dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. In deze blog nemen we 6 zaken onder de loep.

  1. Vrijstelling thuiswerkkosten

Naar verwachting gaat een groot deel van de werknemers na de coronacrisis weer op kantoor werken. Maar een deel blijft thuiswerken. We zien dat in praktijk hier al aanpassingen voor worden gedaan in de CAO”S. Het gros van de werkgevers denkt mee met de werknemers en wil hier een vergoeding tegenover stellen. Vanaf 1 januari 2022 mag maximaal 2 euro per dag onbelast vergoed worden. Het voordeel is dat deze vergoeding vrij van heffing aan de werknemers kan worden uitbetaald. En deze vergoeding komt boven op de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkplek. Ook mag de vergoeding voor de thuiswerkdagen naast de kilometervergoeding gegeven worden.

  1. Schaarste van personeel

In de Troonrede wordt ook de historische lage werkeloosheid genoemd. Veel werkgevers zullen ook in 2022 nog moeite hebben met het vinden van personeel, zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De economie veert op en de vraag naar arbeid neemt toe. Hierdoor zijn de knelpunten op de arbeidsmarkt weer duidelijk zichtbaar. De schaarste lijkt nu het meest acuut te zijn in het onderwijs, de ICT, de gezondheidszorg en de technische beroepen.

  1. Vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling

Er blijken nog meer Prinsjesdag veranderingen voor HR uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2022. De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling kende een tijdelijke aanpassing. Deze 3% over de eerste € 400.000 wordt doorgezet in 2021. De werkgever kan er van uitgaan dat per 1 januari 2022 de vrije ruimte 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van het restant van die loonsom erboven wordt. De tijdelijke verhoging van 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom vanwege de coronacrisis, vervalt dus per 2022.

  1. Ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering. Dit voor een periode van 9 weken bij opname van dit verlof. De uitvoering hiervan is in handen van het UWV als onderdeel van de WAZO. Het kabinet sluit hiermee aan bij de Europese richtlijnen ter bevordering van meer evenwicht tussen werk en privéleven. Ouderschapsverlof bestond natuurlijk al. Deze 26 weken zijn onbetaald. Nu wordt voor maximaal negen weken een uitkering verstrekt mits opgenomen in het eerste jaar van het kind.

  1. Nederland leert door

Tijdens de coronacrisis kwamen mensen in de knel die ander werk moesten gaan doen. Denk hierbij aan o.a. de horeca en de luchtvaart. Er is een scholingsregeling in het leven geroepen om in de opleidingskosten tegemoet te komen: STAP oftewel Stimulering Arbeidsmarktpositie. Dit geld voor iedereen, dus ook niet werkenden. Het is maximaal €  1.000 dat je vanaf 1 maart 2022 kunt aanvragen.

  1. WW premie

Al eerder schreven we over de lage ww premie. Om onder de lage premie te vallen moest de medewerker bijvoorbeeld een vast contract hebben. Als een medewerker meer dan 30% overwerkte, verviel dit voordeel. Deze regeling werd tijdelijk opgeschort omdat bijvoorbeeld in de zorg veel overgewerkt moest worden. Vanaf 2022 treedt deze regeling weer in werking.

Heb je nog vragen? Neem naar aanleiding van deze blog vrijblijvend contact op. We staan je graag bij met een passend advies.