Personeelskosten verlagen

We werken met z’n allen massaal thuis. Ondernemingen waar het thuis werken nog niet zo bekend was zijn om. Het werk gaat zo veel mogelijk door. Althans voor zover er werk is. Het zijn namelijk moeilijke tijden voor ondernemers. Bij vele verminderd de klantvraag fors. Afscheid nemen van trouwe medewerkers is één van de pijnlijkste maatregelen om te nemen. Gelukkig zijn er alternatieven die voor sommige ondernemers wat soelaas bieden. Deze maatregelen creëren geld. Drie tips om personeelskosten te verlagen, die kunnen bijdragen aan het behouden van personeel.

Tip 1: personeelskosten verlagen: Compensatie langdurig zieken

Werkgevers kunnen per 1 april 2020 geld terug vragen bij het UWV. Dit kan als een bedrijf een medewerker na twee jaar ziekte heeft ontslagen. Voorwaarde is dat de medewerker toen nog ziek was. En de medewerker een transitievergoeding ontving. Je kunt compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Weet je wat het mooie is? Dat dit kan voor alle contracten die op deze manier zijn beëindigd na 1 juli 2015! Maar let op dit kan tot 30 september 2020. Snel aanvragen dus! Wordt de vergoeding op of na 1 april 2020 betaald? Dan moet je een aanvraag doen binnen 6 maanden.

Tip 2: personeelskosten verlagen: Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Je kunt als ondernemer een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies. Dit kan met terugwerkende kracht per 1 maart 2020. Maar ook per 1 april of 1 mei. De belangrijkste verschillen van deze nieuwe regeling ten opzichte van werktijdverkorting lees je hier. Ook deze tegemoetkoming kan via het UWV aangevraagd worden.

Het omzetverlies moet minimaal 20% bedragen. En de tegemoetkoming loonkosten is max. 90%.

50% omzet verlies leidt tot 45% tegemoetkoming. Op basis van de aanvraag ontvang je een voorschot 80% door UWV. De overheid heeft toegezegd dit voorschot binnen 2 tot 4 weken te betalen. De periode waar voor je deze kunt aanvragen is 3 maanden.

Voor het loon wordt uitgegaan van het SV loon in januari 2020. Hier bovenop wordt een opslag van 30% gerekend door het UWV. Deze is voor andere kosten voor werknemers. Denk aan pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld.

Het mooie voor de medewerkers is dat het niet ten koste gaat van hun opgebouwde WW recht. Ook wordt het loon doorbetaald en is het de bedoeling dat ze niet ontslagen worden wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Mocht dat achteraf alsnog nodig zijn, wordt de tegemoetkoming gekort.

Let op! Aanvragen kan tot 31 mei 2020. Snel regelen dus!

Tip 3: Uitstel van betaling IB en LB-belasting

Om ondernemers (financiële) ruimte te bieden om de coronacrisis het hoofd te bieden kun je voor bijna alle soorten belasting uitstel vragen. In het licht van HR en ondernemerschap focussen wij ons op de inkomstenbelasting voor ondernemers en afdracht loonbelastingen.

De regeling kent 2 varianten op dit moment.
*korter dan 3 maanden; hiervoor is na doen van de aangifte een kort briefje met het aanslagnummer en de melding dat je in verband met de coronacrisis niet tijdig kunt betalen. Standaard wordt de uitstel van betaling verleend zonder boetes of invorderingsrenten.
*langer dan 3 maanden; dit is eveneens na het doen van de aangifte een kort briefje met het aanslagnummer en de melding dat je in verband met corona niet tijdig kunt betalen. Tevens vraag je om een langer uitstel dan 3 maanden. Hiervoor gelden wel aanvullende maatregelen. Er zal op een later moment gevraagd worden naar een derde deskundige verklaring. Dit moet nog verder vorm worden gegeven door de belastingdienst.

Tot slot

Wil je eens sparren met ons over de mogelijkheden van één van deze regelingen? Neem contact op.

loonkosten verlagen

Ondersteuning nodig?

Schrijf je in en wij helpen jou verder!