Waarom outplacement?

Waarom outplacement? Als werkgever kan het je zeker in deze tijd zomaar overkomen dat je afscheid moet nemen van 1 of meerdere medewerkers. Je hebt als organisatie door de corona de broodnodige omzet zien wegvallen en ondanks de overheidssteun moet je gaan snijden in het personeelsbestand. Je kunt als bedrijf op een aantal manieren afscheid nemen van een medewerker. Daarbij is belangrijk dat ondanks dat afscheid nemen nooit leuk is, de medewerker behouden blijft als ambassadeur.

Middels deze blog gaan we verder in op 1 van de opties om op een nette manier afscheid te nemen. Het inzetten van outplacement. Of te wel de opstap naar een nieuwe baan.

Wanneer outplacement aanbieden?

Op het moment dat je een medewerker moet ontslaan, kun je als werkgever een outplacementtraject opstarten. Je kunt er ook voor kiezen om hiervoor een budget aan te bieden. In dat geval kan de medewerker zelf een bureau naar keuze uitzoeken.

Outplacement wordt niet alleen ingezet bij reorganisatie. Ook als de huidige baan niet meer past, bij verzuim of conflict wordt het ingezet.

Het traject heeft zowel voor de werkgever als voor de medewerker een aantal voordelen. Zo kan de werkgever zich sociaal onderscheiden en het ambassadeurschap van de medewerker waarborgen. Voor de medewerker is het voordeel dat de derving van inkomsten kan worden gereduceerd.

Wie betaalt outplacement?

Doorgaans zal de werknemer geen kosten hebben aan het traject. De werkgever is negen van de tien keer aan zet als het gaat om het budget. De werkgever doet er wel goed aan om duidelijke afspraken te maken om kostenoverschrijding te voorkomen. Mocht je het opnemen in de vaststellingsovereenkomst is het belangrijk een concreet budget op te nemen.

Outplacement en transitievergoeding

Als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan kan afgesproken worden dat een deel van de transitievergoeding is gereserveerd voor het outplacementtraject. Over het gereserveerde deel heb je geen werkgeverslasten en je kunt de BTW terug vragen. Een bijkomend voordeel!

Hoe verloopt outplacement?

Ondanks dat het traject zelf maatwerk is, zijn de stappen doorgaans voor iedere medewerker gelijk. De ene medewerker zal langer doen over het verwerkingstraject terwijl de ander na 2 weken al gaat solliciteren.

  • Aanvaarding van het ontslag

Het bericht dat een werkrelatie eindigt is doorgaans een onaangename verrassing. Inkomen komt in gevaar en de werknemer moet zich schikken in een nieuwe werkelijkheid. Boosheid, teleurstelling en twijfel zijn daarom niet vreemd. Dit moet in deze fase zo goed als het gaat een plek krijgen.

  • Waar ben ik goed in

Om verder te kunnen in het traject is het zaak dat de medewerker weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Wat kan beter en welke kwaliteiten zijn voorhanden? Bij- of omscholing kan aan bod komen of een persoonlijkheidstest.

  • Sollicitatietraining

Het voeren van een sollicitatiegesprek kan voor een medewerker zomaar jaren geleden zijn. Training is essentieel om de volgende stap naar het daadwerkelijk gaan solliciteren succesvol te maken. Daar aan vooraf gaat natuurlijk het zich op de juiste manier presenteren in CV, sollicitatiebrief en op social media.

  • De zoektocht naar een nieuwe baan

Tijdens het traject krijgt de medewerker hulp. De coach zal door middel van jobhunting mee zoeken.

Tot slot

Sta je als werkgever op het punt om te gaan reorganiseren? En hecht je veel waarde aan het ambassadeurschap? Niet voor niks is outplacement de opstap naar een nieuwe baan. Gun het je medewerker(s). Hert en de Ree uit Dordrecht heeft de nodige ervaring op het gebied van outplacement. We informeren je graag over de mogelijkheden. Neem contact op voor meer info of een vrijblijvende offerte.