De nieuwe NOW regeling NOW 3.0

What now? Wat nu? De now 3.0 regeling is niet voor niks bedacht. We leven in een onzekere tijd en de samenleving lijkt in te verste verte niet meer op een jaar geleden. De nieuwsberichten over het coronavirus rollen over elkaar heen als ondernemer moet je de nodige klappen incasseren. Vanuit de overheid zijn steunpakketten in het leven geroepen. Als Hert en de Ree willen we hier aandacht aan besteden met als hoofddoel het creëren van meer duidelijkheid wat betreft de NOW regeling.

De eerste NOW regeling liep van 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020. Op dit moment bevinden we ons in het derde termijn (NOW 3). Het heeft er alle schijn van dat pakket 3 een vervolg krijgt met een vierde termijn/pakket. Ga naar NOW 3.0

De blog is 15 februari 2021 bijgewerkt.

NOW 1 regling

De aanvraagperiode van de now 1 regeling liep van 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020.

De hoogte van de subsidie was gebaseerd op de loonsom van januari 2020 verhoogd met 30% werkgeverskosten x 90% x verwachte omzet daling. Van dit bedrag is 80% in voorschot uitbetaald aan de werkgever.

Echter wat nu als de daadwerkelijke loonkosten lager is geworden? Dat is een vervelende situatie omdat er dan extra hard wordt gekort op de subsidie. Dan wordt het verschil tussen de referentie maand januari en de uitkeringsmaanden opgehoogd met 30% voor werkgevers lasten en met 90% vermenigvuldigd. Echter geen rekening houdend met de factor omzetdaling.

Dit betekent dat als er gesneden is in de personeelskosten, dat dit wordt verrekend met de toegekende subsidies. Als de personeelskosten net zo hard zijn gedaald als de omzet, is er geen subsidie beschikbaar. De werkgever moet in dat geval de NOW terugbetalen.

Heb je een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode? Vanaf 7 oktober 2020 kun je de definitieve vaststelling aanvragen. Wat heb je hiervoor nodig? Meestal is een derden-verklaring noodzakelijk, soms een accountantsverklaring en in geval van kleine subsidie aanvragen niets.

Onderstaande tabel brengt de eisen duidelijk in beeld.

Ondernemingsgrootte Voorschot Eind afrekening Eis
Klein Tussen € 0 en € 20.000 Onder € 25.000 Geen
Middel Tussen € 20.000 en € 100.000 Onder € 125.000 Derden-verklaring
Groot Meer dan € 100.000 Meer dan € 125.000 Accountantsverklaring

Als je in de ondernemingsgrootte klein valt, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om de definitieve aanvraag doen. Inlever deadlines:

 • Als je in de ondernemingsgrootte midden valt en je een derden-verklaring moet meesturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om de definitieve aanvraag doen. Wij kunnen dit voor je verzorgen.
 • Tenslotte als je tot de grootste categorie hoort en een accountantsverklaring moet meesturen, heb je tot en met 29 juni 2021 de tijd om de definitieve aanvraag doen.

NOW regeling 2.0

De aanvraagperiode liep van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

De NOW 2.0 is een doorzetting van de regeling 1.0. Op sommige punten zijn er wel aanpassingen geweest.

 • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
 • Over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag er aan de aandeelhouders geen dividend worden uitgekeerd.
 • Daarnaast mogen de bestuurders en directie geen bonussen ontvangen.
 • De opslag voor werkgeverskosten is 40.
 • De subsidie periode bedraag nu 4 maanden.

Vanaf 15 april 2021 kun je de definitieve vaststelling aanvragen. Wat heb je hiervoor nodig? Voor zover nu bekend zijn de verklaringen niet anders dan die van de die van de NOW 1.0.

Het kabinet heeft door de aanhoudende coronacrisis een derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekend gemaakt. Het pakket het een doorlooptijd van 1 oktober 2020 tot en met juni 2021.

NOW 3.0 aanvragen

De looptijd van het pakket NOW regeling 3.0 is 9 maanden. Welke zijn opgedeeld in 3 kwartalen.
Voor elke periode van 3 maanden gelden eigen regels, daarom wordt er in veel publicaties ook wel gesproken over een 3de, 4de en 5de tranche.

 1. NOW 3.1 (3de tranche): 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 2. NOW 3.2 (4de tranche): 1 januari tot 1 april 2021
 3. NOW 3.3 (5de tranche): 1 april tot 1 juli 2021

De NOW 3.0 verschillen per periode. Schematisch weergegeven komt dat neer op het volgende.

Periode 3de tranche 4de tranche 5de tranche
Minimale omzetdaling Ten minste 20% Ten minste 20% Ten minste 20%
Maximum vergoeding 85% 85% 85%
Vrijstellingspercentage 10% 10% 20%
Maximum verg. per wn. € 9.538 € 9.538 € 9.538

Ten opzichte van NOW 1 en 2 krijgt de werkgever nog slechts 85% van de loonkosten vergoed. Het vrijstellingspercentage is de ruimte die loonsom mag dalen ten opzichte van de referentiemaand zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van subsidie.

De regels die voor de gehele periode gelijk blijven zijn:

 • Geen boete meer als een werknemer om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen.
 • Verbod op het uitkeren van bonussen en dividend aan de directie blijft.
 • De opslag voor de werkgeverslasten blijft 40% (zoals bij de NOW 2).
 • Het voorschotbedrag van de subsidie blijft op 80% staan.
 • Referentiemaand voor de loonsom is juni 2020.

Wanneer kun je een aanvraag NOW 3.0 doen?

NOW 3.1: NOW 3.1 aanvragen tussen 16 november en 27 december 2020 voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december 2020. Als referentiemaand voor de loonsom: juni 2020.

NOW 3.2: Aanvragen tussen 15 februari en 14 maart 2021 voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode januari, februari, maart 2021. Als referentiemaand voor de loonsom: juni 2020.

NOW 3.3: Aanvragen naar verwachting 17 mei en 13 juni 2021 voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode april, mei, juni 2021. Als referentiemaand voor de loonsom: juni 2020.

Je kunt per tranche een aanvraag indienen, het maakt daarbij niet uit of er wel of niet reeds is aangevraagd voor eerdere NOW-regelingen.

NOW 4.0

Zoals aangegeven kunnen we er vrijwel zeker vanuit gaan dat er na NOW 3 een vervolg komt met een vierde steunpakket. Helaas is hier op dit moment nog te weinig duidelijkheid over. Het mag voor zich spreken dat wij als Hert en de Ree de ontwikkelingen op de voet volgen.

Slot

Nu kunnen wij het ons heel goed voorstellen dat je als ondernemer veel je hoofd hebt. En je door de bomen het bos niet meer ziet. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog, laat het ons weten.