NOW 2.0

NOW 2.0 is vanaf 1 juni 2020 van kracht. Wat betekent deze regeling voor jouw bedrijf? Hieronder praten we je bij over deze en andere regelingen die personeelszaken raken. Denk ook aan de aanpassing WKR en verlenging van de fiscale maatregelen.

Now 2.0 in het kort

De nieuwe NOW geldt voor een tijdsbestek van drie maanden. Binnen deze regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten. Dit kan voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Als werkgever kun je gebruik maken van deze regeling als je minstens 20% omzet verlies verwacht. Deze aanvraag kun je indienen bij het UWV. De loonkosten worden vergoed tot maximaal 90% van de loonsom. De  vergoeding wordt dus vastgesteld aan de hand van je procentuele omzetverlies. Dit omzetverlies wordt berekend over een periode van drie maanden. Deze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als het een tweede aanvraag is moet de startdatum aansluiten bij de eerste periode.

Ten opzichte van het voorgaande pakket zijn er een aantal wijzigingen.

Verschillen tussen NOW 1.0 en 2.0

  • Voor de berekening van de loonkosten gaat men uit van maart als referentiemaand;
  • De voorwaarde dat je geen ontslag mag aanvragen blijft gelden. Als je dat toch doet moet je de subsidie voor deze medewerker(s) 100% terugbetalen. De boete is vervallen. Let op, als een bedrijf meer dan 20 medewerkers wil ontslaan gelden aanvullende voorwaarden;
  • Als werkgever ben je verplicht medewerkers te stimuleren tot scholing voor behoud van werk;
  • Het uitkeren van dividend of bonussen is verboden in 2020;
  • De loonkostenopslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Goed om te weten

  • Om medewerkers scholing aan te bieden is er een budget van 50 miljoen beschikbaar. Dit pakket heet “NL leert door”. Het heeft een looptijd van juli tot en met december 2020;
  • Streefdatum om NOW 2.0 aan te kunnen vragen is 6 juli. Het is verstandig om nu al de voorbereidingen te treffen om de aanvraag daadwerkelijk in te dienen;
  • Elke werkgever kan aanspraak maken op de regeling met als voorwaarde een daling van tenminste 20% van de omzet.

WKR

Een tijdje geleden schreven wij een blog over de WKR 2019 en 2020. Je mag via de WKR onbelast vergoedingen aan je personeel geven. De vrije ruimte die je hiervoor hebt, wordt eenmalig verhoogd.

In verband met Corona werken veel mensen thuis. Veel bedrijven proberen het contact te onderhouden en de motivatie er in te houden door een attentie te sturen. De WKR is tijdelijk verruimd om de bedrijven die zich dit kunnen veroorloven tegemoet te komen. De vrije ruimte is verruimd van van 1,7% naar 3%. Dit geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom.

Fiscale regels

De mogelijkheid om uitstel betaling belasting aan te vragen, is verlengd. De regeling is verlengd tot 1 oktober.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het lastig kan zijn waar je als werkgever recht op hebt. Ook vragen van hoe communiceer ik met mijn medewerkers en wat kan ik doen om banen te behouden, zijn meer dan actueel. Of meer basaal hoe overleeft ons bedrijf deze crisis. Zoals je van ons gewend bent, staan wij met raad en daad klaar om vragen te beantwoorden.