De meest gestelde vragen over de loonstrook

Wat zijn meest gestelde vragen over de loonstrook? In deze blog wordt de salarisstrook uitgelegd. Als ondernemer of personeelsadministratie, zul je regelmatig een vraag over de loonstrook krijgen. Begrijp je de salarisspecificatie zelf? Of kun je nog een handje gebruiken? De meeste mensen kijken natuurlijk maar naar één regel, “Totaal netto te ontvangen”. Maar hoe wordt dit netto bedrag berekend? En wat als je vragen krijgt over de salarisstrook? Onze loonadministratie zocht het voor je uit.

Hoe moet een loonstrook eruit zien?

Hieronder zie je een voorbeeld loonstrook. Loonstrookjes zijn niet vormvast, dat betekent dat ze er allemaal iets anders uit kunnen zien. Tegenwoordig zie je hele creatieve opmaken om de loonstrook wat leuker te maken. Echter bepaalde elementen komen altijd voor. Hieronder wordt in detail nader ingegaan op de specifieke regels in de loonberekening.

uitleg salarisstrook

Hoe moet ik de loonstrook lezen? De loonstrook uitgelegd

1. Aanhef
Bovenaan staan de persoonlijke gegevens zoals naam en adres. Daarnaast zie je informatie over de werkgever.

2. Berekening
In dit deel van de strook wordt de daadwerkelijke berekening en inhoudingen getoond.

A. Brutoloon

Dit is het salaris waarover nog géén belastingen en premies zijn ingehouden. Zoals dit in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

B. Bijtelling auto

In dit voorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat de werknemer een auto ter beschikking heeft met privégebruik. Omdat ons vaak wordt gevraagd hier uitleg over te geven.

Een auto wordt door de fiscus als een stukje “loon in natura” gewaardeerd.

Daarom wordt er een deel van de cataloguswaarde van de auto bij het loon opgeteld waarover loonbelasting en sociale verzekeringspremies moeten worden afgedragen. Afhankelijk van het soort auto brandstof/hybride/elektrisch is er een bepaald percentage bijtelling van toepassing.

C. Loonheffing, inhoudingen

Dit zijn de belastingen en premie volksverzekering die betaald moeten worden.

D. Bijdrage pensioenfonds, inhouding

Dit is de bijdrage aan het pensioenfonds. Maandelijks wordt een bepaald bedrag afgedragen voor het toekomstige pensioen. Deze wordt ingehouden op het bruto-inkomen voordat er belasting over betaald wordt.

E. Werkhervattingskas, (whk)

Dit is een bijdrage aan de het sociale vangnet voor die langer dan 2 jaar ziek zijn. Werkgevers mogen van een gedeelte van de whk-premie een bijdrage van 50% aan de werknemers vragen.

F. Bijtelling auto

Daar de bijtelling onder punt B een “Loon in natura” betreft, wordt deze als inhouding weergegeven.

G. Nettoloon

Het antwoord op de belangrijkste vraag: hoeveel geld krijgt de werknemer uiteindelijk op de bankrekening gestort?

3. Werknemers gegevens
Hier staan gegeven van het dienstverband, de functie en welke fiscale tabel er van toepassing is. Verder moeten hier worden vermeld sinds invoer van de Wet Arbeid in Balans (WAB) of er sprake is van bepaalde of onbepaalde tijd, een oproepcontract en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd.

4. Cumulatieven
Dit is een optelling van alle onderstaande punten vanaf het begin van het kalenderjaar tot op heden. Deze gegevens zijn aan het einde van het jaar nodig voor de belastingaangifte.

H. Vakantiegeldreservering

Op de meeste loonstroken staat hoeveel vakantiegeld al is opgespaard.

Het vakantiegeld staat in euro’s weergegeven. Dit bedrag krijgt de werknemer normaal in mei of juni uitbetaald. Hier wordt een hoger belastingtarief over betaald.

5. Overige
Hier zie je het verloop en opbouw van vakantiedagen en ziektedagen. Deze informatie is niet verplicht echter veel werkgevers maken wel gebruik van deze methode om het verloop van dagen en verzuim te communiceren met de medewerker.

Moet de loonstrook worden bewaard?

Nee, dat is niet verplicht. Echter het is wel verstandig voor de werknemer de loonstroken in ieder geval 5 jaar te bewaren. Dit kan zijn om vragen van de belastingdienst te kunnen beantwoorden en zo kan altijd gecontroleerd worden of het aantal gewerkte uren klopt.

We hebben in het kort de loonstrook uitgelegd. Mocht je nog vragen hebben over de salarisberekening of andere zaken op de loonstrook, neem dan gerust contact op.