Loonbeslagen

Veel werkgevers krijgen te maken met loonbeslagen. Het komt voor dat het financieel tegenzit bij een medewerker. Dit kan leiden tot een loonbeslag. Wat zijn loonbeslagen? Hoe ga je er mee om als werkgever? En kun je deze voorkomen?

Wat is loonbeslag?

Als je medewerker zijn schulden niet kan voldoen, kan een loonbeslag opgelegd worden. Loonbeslagen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een partner die zijn of haar baan verliest of onverwacht grote kosten. De schuldeiser legt beslag op een deel van het loon. Dit betekent veel voor de werknemer. Als werkgever zul je er veel papierwerk door krijgen.

Loonbeslag regels

Als de medewerker 6 maanden betaalachterstand heeft bij de zorgverzekering, komt het CAK in actie. Het CAK komt met een invordering bestuursrechtelijke premie. Dit is de vervangende premie voor de ziektekostenverzekering.

Deze premie moet worden ingehouden op het netto loon van de medewerker en door de werkgever worden afgedragen aan het CAK. De premie voor 2021 bedraagt € 147,80. Dit is flink meer dan de reguliere basispremie die ongeveer € 125, – kost.

Als werkgever moet je hier gelijk gehoor aan geven want met terugwerkende kracht inhouden mag niet. Doe je dit niet of niet tijdig dan moet je als werkgever de premie betalen. Deze premie heeft voorrang voor andere beslagen.

Na deze premie worden beslagleggers in de volgende volgorde afgewerkt:

 1. Belastingdienst: rijksbelastingen;
 2. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen: waterschapsbelasting;
 3. CAK: regeling wanbetalers;
 4. CJIB: Wahv-beschikkingen;
 5. DUO: studieschulden;
 6. Gemeente: gemeentelijke belastingen;
 7. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO): alimentatie;
 8. SVB: onverschuldigd of te veel betaalde (pensioen)uitkeringen en bestuurlijke boetes;
 9. UWV: onterecht ontvangen uitkering / inning boetes;
 10. Gemeente: te veel betaalde bijstand;
 11. Concurrente schuldeisers, oftewel de commerciële schulden.

Meerdere loonbeslagen

Medewerkers krijgen regelmatig meerdere loonbeslagen in korte tijd. Vaak komen deze ook van verschillende eisers. Hierbij geldt dat er altijd één partij de eerste beslaglegger is. Als werkgever ben je verplicht de beslagleggers te laten weten wie de eerste beslaglegger is. Hiervoor wordt vaak de derdenverklaring gebruikt. Vervolgens kunnen de partijen zich aansluiten bij de eerste beslaglegger.

De eerste beslaglegger is de enige partij die beslag op het loon legt. Hij of zij verdeelt vervolgens de beslagen over de overige schuldeisers.

Loonbeslag, vakantiegeld en overwerk

Het loonbeslag wordt niet alleen toegepast op het basisloon, maar ook op onder andere bonussen, vakantiegeld en ontslagvergoedingen. Je moet dan het gehele bedrag boven de beslagvrije voet aan de eerste beslaglegger voldoen.

Op welk bedrag mag geen beslag gelegd worden?

De beslagvrije voet is het deel van het salaris waar een schuldeiser geen aanspraak op mag maken. Met dit deel van het salaris moet de werknemer in zijn of haar levensonderhoud voorzien. Dit is zeg maar een bestaansminimum.

Sinds 1 januari 2021 hangt de beslagvrije voet af van de hoogte van het inkomen van de werknemer. Ook hoeft de werknemer nu minder gegevens aan te leveren. Hierbij worden altijd de gegevens uit de Basisregistratie Personen en het UWV als basis genomen:

De beslagvrijevoet bestaat uit meerdere componenten en wordt volgens een vaste rekenmodule berekend. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde formule.

Voor hoge inkomens geldt een maximumbedrag voor de beslagvrije voet. Dit verschilt per leefsituatie en ligt tussen de €1.661,40 en €2.317,45.

Er wordt altijd minimaal 5% van het netto-inkomen gebruikt om af te lossen.

Hoe voorkom je een loonbeslag?

Vaak zijn er indicatoren die erop wijzen dat er zaken in het privéleven van de medewerker niet goed gaan. Oplopend ziekteverzuim en prestatie vermindering zijn zulke signalen.

 1. Maak schulden bespreekbaar;
 2. Zorg dat je op de hoogte bent;
 3. Voorkom een eerste loonbeslag;
 4. Grijp direct in bij een eerste loonbeslag;
 5. Verwijs de medewerker naar hulporganisaties.

Om bovenstaande te kunnen, is het belangrijk dat er onderling vertrouwen is. Er kan een bepaalde schaamte zijn. Ook moet deze informatie vertrouwelijk behandelt worden.

Hulp nodig?

Mocht je hulp kunnen gebruiken bij dit thema, neem dan contact op met onze loonadministratie via het contactformulier.