Kilometervergoeding knelt

De huidige kilometervergoeding knelt. Het kan je niet zijn ontgaan dat de afgelopen periode de energieprijzen zijn gestegen. De kosten voor brandstof zijn daarbij ook omhoog gegaan. De reiskosten voor de medewerker stijgen hierdoor aanzienlijk. In deze blog willen we aandacht besteden aan dit onderwerp.

Wettelijke kilometervergoeding

Sinds jaar en dag is de kilometer vergoeding 19 cent per kilometer. Althans de kilometervergoeding onbelast mag maximaal 19 cent per kilometer zijn. Dat hoeft niet aan de medewerkers gegeven te worden. Lager mag ook en zien we dan ook regelmatig. Bijvoorbeeld in de nieuwe CAO VVT 2022 wordt de vergoeding reiskosten woon- werkverkeer ‘verbetert’ naar 9 cent per kilometer.

Kan 0,19 cent per kilometer uit?

Meer geven dan de 19 cent per kilometer mag wel. Je hoeft geen econoom te zijn om namelijk bedenken dat 19 cent de “lading” niet dekt. Dit geldt overigens voor de reiskosten als de medewerker met de auto naar het werk rijdt. De variabele, laat staan de daadwerkelijke, kosten zijn veel meer dan 19 cent per kilometer.

Wat is een redelijke kilometervergoeding?

Volgens de Vereniging zakelijke rijders zou de gemiddelde vergoeding rond de 0,39 cent moeten zijn om de kosten te dekken. Dat zou wel een enorme extra kostenpost zijn die je als werkgever zou hebben. Boven de 19 cent is de kilometervergoeding belast.

Plannen hogere belastingvrije km vergoeding

In het regeerakkoord staat het plan dat de vergoeding per kilometer wordt aangepast. Het leek het idee te zijn om de maximale onbelaste kilometervergoeding naar 21 cent in 2024 en naar 23 cent in 2025 te laten gaan. Er is discussie en mogelijk ruimte om nog eerder hier wat mee te doen. Maar met de huidige benzine prijzen hebben de medewerkers daar nu eigenlijk niks aan. Weel heeft de overheid een handreiking gedaan door de accijns op brandstof tijdelijk te verlagen. Dit zorgt ervoor dat de prijzen voor diesel met 11 cent dalen en voor benzine met 17 cent. Dit is een maatregel per 1 april.

Wat kun je doen aan je kilometervergoeding in 2022?

  • Als je een lagere vergoeding geeft dan 19 cent per kilometer adviseren wij gezien de huidige brandstof prijzen hier nog eens naar te kijken. Het voordeel van een kilometervergoeding is dat het een netto vergoeding is. Het kost je minder dan dat je de medewerkers in het salaris moet compenseren.
  • Daarnaast kun je overwegen om een hoger bedrag te geven. En ervoor kiezen om dit meerder aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte in de WKR.
  • Is er geen ruimte om je vergoeding te verhogen naar het maximaal onbelaste bedrag van 19 cent, en heb je bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering? Dan kun je overwegen uitruil reiskosten toe te passen. Hierdoor behaalt je medewerker een belastingvoordeel.
  • Kosten voor het OV mogen wel geheel worden vergoed. Dit vanuit de gedachte dat de overheid dit ziet als een milieubesparende maatregel. De vraag is wat je als werkgever kunt doen voor je medewerker om de reiskosten beheersbaar te houden?
  • In het kader van vitaliteit kan het ook een overweging zijn om het fietsen meer te stimuleren. Welke fietsregeling biedt je nu aan?
  • Ook zijn er organisatie die met een carpoolregeling werken.
  • En het hybride werken biedt natuurlijk ook mogelijkheid de kosten anders te maken. De thuiswerkvergoeding is lager dan kilometers vergoeden. Dus misschien ligt daar wel ruimte om de kilometervergoeding te verhogen.

Neem gerust contact op om nog eens vrijblijvend verder te sparren over de mogelijkheden binnen je onderneming.