In gesprek over verzuim met je medewerker

Als ondernemer heb je te maken met verzuim. 0 % verzuim bestaat immers niet. Dat betekent niet dat je niets kunt met verzuim. Waar je invloed op hebt, is hoe je met verzuim omgaat. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek over verzuim aan? Als je niks doet, daalt de beschikbaarheid van het personeel sluipenderwijs.

Daartegenover staat dat wanneer je actief aan de slag gaat met afwezigheid je het verzuimcijfer kunt reduceren. Oftewel de beschikbaarheid kunt verhogen. En dat scheelt niet alleen in de kosten, maar ook in omzet. Want als medewerkers gelukkiger zijn op hun werk, is er minder verzuim en de hogere tevredenheid voelt de klant ook.

Het gesprek is een van de onderdelen van beleid

Actief beleid voeren is dus belangrijk. Dit bestaat uit diverse onderdelen waaronder het verzuimgesprek. Daar bestaan drie soorten van. Ten eerste het frequent verzuimgesprek. Voordat iemand langdurig uitvalt, is het goed over regelmatige afwezigheid in gesprek te gaan. Daarnaast het contact rondom de ziekmelding. En tenslotte het gesprek na de melding zelf. In dit laatste gesprek achterhaal je als werkgever of er belemmeringen zijn in de vier A’s: Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsbelasting en Arbeidsverhoudingen. Uiteraard is het wel van belang allereerst de basisprincipes van een gesprek toe te passen.

Oorzaak verzuim

Het kan dus zomaar zijn dat de oorzaak van het verzuim terug te voeren is naar een slechte relatie met een leidinggevende. Ook kan het dat het werk fysiek te zwaar is voor de desbetreffende medewerker. En het kan bijvoorbeeld dat de sfeer te wensen over laat. Tijdens het gesprek is het daarom zaak deze belemmering inzichtelijk te maken en concrete verbeteracties te benoemen.

Ondernemers en HR verantwoordelijken vragen vaak “wat mag ik zeggen?” of “wat mag ik doen?”. Ze vragen zich af of een bepaalde melding wel terecht is. Als je te maken hebt met het verzuim kan het fijn zijn om te sparren of te klankborden. Wij van Hert en de Ree denken graag met je mee. Neem bij vragen gerust contact met ons op. Dit kan gaan over een verzuimgeval waar je advies bij wilt. Maar dit kan ook als je als ondernemer of startend in HR het fijn vindt gecoacht te worden op dit onderwerp of als je een stap verder wilt gaan en beleid wilt opzetten.