In gesprek over loopbaan

In Nederland is de beroepsbevolking gemiddeld genomen 40 tot 45 jaar actief binnen de arbeidsmarkt. Tijdens deze loopbaan kan bij een medewerker de vraag opkomen of zijn baan nog is wat hij of zij echt wil? Aan de andere kant kun je als ondernemer je soms afvragen of iemand nog wel op zijn plek zit. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het daarom van belang in gesprek te blijven over de loopbaan van je medewerkers.

Hoe pak je een loopbaangesprek aan?

Helaas komt het te vaak voor dat het gesprek over de loopbaan helemaal niet gevoerd wordt. Dat is jammer, want dit kost onnodig veel geld. Een medewerker vertrekt bijvoorbeeld of functioneert niet optimaal. En bovendien wat te denken van eventuele gevolgen voor het verzuim als iemand niet op zijn plek zit?

Kortom, het gesprek moet aangegaan worden. Maar hoe doe je dat? Voorop staat dat zowel de ontwikkeling van de medewerker en als ook het organisatiebelang aan bod komt. De medewerker denkt na over ontwikkelmogelijkheden binnen de huidige functie en ambities en opleidingsbereidheid. Als werkgever richt je jezelf op de vraag wat de mogelijkheden zijn voor de medewerker om te ontwikkelen en de opleidingsnoodzaak.

Net als de andere gesprekvormen heeft het gesprek over de loopbaan een opbouw. In de opening stel je de medewerker gerust. Dan evalueer je in het tussenstuk de situatie en deel je van gedachten. Tot slot stel je een plan op en rond je af.

Naast deze opbouw is het zaak het gesprek in een rustige omgeving te laten plaatsvinden. Luister als werkgever actief en maak gebruik van de LSD techniek (luisteren, samenvatten en doorvragen). Eveneens is het van belang te zorgen voor een positieve sfeer. Uiteindelijk gaat het erom dat er zowel voor de werkgever als voor de medewerker een win-win situatie ontstaat. Door als werkgever actief te luisteren naar de medewerker en mee te denken over de ontwikkeling van de medewerker, creëer je goodwill. De medewerker zich gehoord en zal bijvoorbeeld door een passende opleiding in waarde toenemen.

Vervolg loopbaanbegeleiding

Uit het gesprek kan komen dat een traject ingezet moet worden voor loopbaanbegeleiding. Of dat zelfs gekeken moet worden buiten het bedrijf door middel van outplacement. Maar ook dat een persoonlijkheidstest gedaan moet worden om te kijken wat het beste past. Voorkom als werkgever in ieder geval dat je de fout maakt te verzanden in mooie woorden. Benoem daarom concreet de verwachtingen en leg deze vast.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact met ons op en wij denken graag met je mee.