Functiehuis opzetten

“Hoe moet ik een functiehuis opzetten?” wordt ons regelmatig gevraagd door ondernemers. Hoe richt je dit als ondernemer in en waarom is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben? En zijn er alternatieven? Wat ons betreft is het de hoogste tijd aandacht te geven aan deze materie. Je zult na het lezen van deze blog antwoorden krijgen op vragen waar je mogelijk al langer mee rondliep.

Wat verstaan we onder een functiehuis?

Een functiehuis is traditioneel een omschrijving van alle functies die er binnen de organisatie aanwezig zijn. Zaken die je bijvoorbeeld in de functieomschrijvingen kunt tegenkomen zijn:

  • Plaats in de organisatie
  • Doel
  • Verantwoordelijkheden
  • Competenties

Natuurlijk kunnen hier onderdelen aan toegevoegd of afgehaald worden.

Taakomschrijving of resultaatomschrijving?

Ook kunnen er keuzes gemaakt worden of je de taken wilt omschrijven of dat je juist het resultaat oftewel performance wilt omschrijven. Dit zal afhangen van het type organisatie en de aansturing, maar ook van de wijze van beoordelen.

Unieke of generieke functies in je functiehuis?

We schreven het al dat traditioneel iedere functie apart beschreven werd. Het nadeel hiervan, is wel dat dit meer onderhoud vergt. Functies ontwikkelen en dit zal dan bijgehouden moeten worden. Anders heb je al snel een verouderd functiehuis. Daarom zijn er steeds meer organisaties die generieke functies vaststellen, oftewel kiezen voor functiefamilies. Er wordt dan gekozen voor algemene beschrijvingen voor functies die op elkaar lijken.

Een functiehuis opzetten is stap 1, maar onderhoud blijft nodig

Het mag geen geheim zijn dat een functiehuis net als een normale woning met regelmaat onderhoud nodig heeft. Functies kunnen komen te vervallen of kunnen er juist bijkomen. Of gevraagde organisatiecompetenties wijzigen. En natuurlijk kan het ook dat aan een functie zwaardere eisen gesteld worden waardoor de waardering wijzigt.

“Zorg ervoor dat je functiehuis goed in de verf staat”

Aanpak

Bedenk eerst als organisatie wie je bent en waar je naar toe wilt en wat je doel met het functiehuis is.

De functieprofielen vormen de bouwstenen voor je functiehuis. Voorkom de klassieke fout door te denken dat je weet wat een functie inhoud. Begin met een job interview met de functie-houder. Door in gesprek te gaan kom je tot een papieren weergave van de functie of functiefamilie. Daarnaast is het belangrijk met elkaar helder te hebben wat de organisatie specifieke competenties zijn. En tot slot dat de werknemers zich herkennen in het uiteindelijke profiel.

“Voorkom de klassieke fout door te denken dat je weet wat een functie inhoudt”

Waarom functiehuis opstellen?

Op het moment als het huis en de profielen een correcte afspiegeling vormen van de organisatie heb je goud in handen. Bij een vacature weet je precies naar wie je opzoekt bent, wat helpt bij de selectiegesprekken. Het functieprofiel vormt namelijk de basis voor een gedegen vacature tekst. Daarnaast kan het helpen bij talentontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, behulpzaam zijn voor de feedbackgesprekken en verzuimbegeleiding, omdat belastbaarheid en competenties helder zijn. Als je het koppelt aan een salarishuis, geeft het tevens inzicht in de beloningsstructuur.

Verder bouwen?

Wij hebben veel ervaring in het opzetten en waar nodig aanpassen van functiehuizen. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.