Corona maatregelen ondernemers

Corona maatregelen wijzigen. Corona heeft zich snel verspreid. De overheden wereldwijd proberen de uitbraak te beheersen. Landen nemen maatregelen. Ook Nederland kiest hierin haar weg. Ze probeert de uitbraak onder controle te houden en de druk op de zorg te beheersen. Veel werk valt weg voor ZZP-ers en ondernemers. Om ondernemers met personeel tegemoet te komen, zijn besluiten genomen en inmiddels weer herzien. Wij lichten de maatregel voor personeelsbehoud eruit.

Werktijdverkorting al weer over

De Werktijdverkorting (WTV) die in het leven geroepen was, is al weer over. Er was een enorme run op deze regeling en deze kwam onvoldoende tegemoet aan de bijzondere omstandigheden waarin bedrijven verkeren. Daarom is een nieuwe regeling in het leven geroepen die verder gaat dan de WTV. Deze regeling wordt het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid genoemd, oftewel NOW. Het biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de oude regeling. De Werktijdverkorting is per direct komen te vervallen.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

De regeling is bedoeld voor ondernemers die meer dan 20% omzetverlies leiden. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten. Wanneer de regeling gebruikt kan worden, is nog niet bekend. Een aantal zaken verschillen met de oude regeling.

  • Er wordt niet meer naar werkvermindering maar naar omzetvermindering gekeken;
  • De tegemoetkoming geldt voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020; de oude regeling ging in op het moment van aanvraag;
  • De tegemoetkoming in loonkosten kan voor 3 maanden aangevraagd worden en eenmalig voor 3 maanden verlengd worden. De WTV was voor een eerste aanvraag voor maximaal 6 weken en kon 3 keer met 6 weken verlengd worden;
  • Het UWV geeft een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt de werkelijke omzetdaling vastgesteld. Dit in tegenstelling tot de oude regeling waar de WW uitkering achteraf ontvangen werd. De doorlooptijd is dus korter;
  • De aanvraag hoeft niet meer eerst via het ministerie SZW, maar zal ineens via UWV gaan;
  • Deze regeling is niet meer beperkt tot werknemers met loondoorbetalingverplichting, maar ook voor werknemers met een oproepcontract;
  • De werknemer verbruikt geen WW rechten meer zoals bij de Werktijdverkorting wel het geval was.

Al met al dus een veel betere regeling.

Let op: voorwaarde is wel dat géén ontslag meer gegeven mag worden om bedrijfseconomische redenen als je gebruik maakt van de regeling.

Corona maatregelen

We wensen iedereen het beste in deze crisis. Het coronavirus stelt ons voor grote medische en economische uitdagingen. In het laatste heeft de overheid in ieder geval onder andere met deze nieuwe regeling geprobeerd te helpen met personeelsbehoud.