Compensatie transitievergoeding

De compensatie transitievergoeding is al weer een week aan te vragen. Heb jij dit al gedaan? Laat geen geld liggen! Zeker niet in deze tijd. Hierbij nog even ter verduidelijking wat de regeling ook al weer inhoud en waarom je deze kans niet moet laten lopen.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding bij ziekte

Wat is compensatie transitievergoeding? Als je na twee jaar ziekte je medewerker mag ontslaan, heeft je medewerker recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding die je betaald hebt in verband met langdurige ziekte, kun je terug vragen aan het UWV.

Dit kan per terug werkende kracht voor alle situaties die aan de voorwaarden compensatie transitievergoeding voldoen:

  • arbeidscontract is wegens langdurig ziekte beëindigd;
  • de medewerker was op dit moment nog ziek;
  • de medewerker ontving een transitievergoeding

Het gaat om dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015.

Werkgeverspremies worden niet vergoed. Ook de transitievergoeding die tijdens een loonsanctie is opgebouwd wordt niet vergoed. Je krijgt dus wel het grootste deel vergoed en dus adviseren we dit geld zo snel mogelijk terug te vragen. Let op de datum tot wanneer je kunt terug vragen is begrensd. We wezen er al op in ons artikel over het verlagen van personeelskosten:

  • dit kan tot 30 september 2020 voor betalingen voor 1 april 2020;
  • dit moet binnen 6 maanden voor betalingen na 1 april 2020

Compensatie transitievergoeding aanvragen

Het is belangrijk je goed voor te bereiden op de aanvraag. Er komt een behoorlijke papierwinkel bij kijken. Naast de documenten ter onderbouwing van je aanvraag heb je ook e-Herkenning nodig op veiligheidsniveau EH3. Laat je niet verrassen bij de aanvraag en zorg dat je deze goed voorbereid hebt. Geen tijd of zin om dit zelf uit te voeren? Laat je dan door ons ontlasten en wij helpen je het geld terug te vragen.

Wanneer compensatie transitievergoeding?

Heeft het UWV je aanvraag ontvangen? Dan krijg je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging via het werkgeversportaal. Daarin staan de vervolgstappen en de datum waarop UWV uiterlijk een beslissing neemt. Missen zij nog gegevens voor de beoordeling van de aanvraag? Dan nemen zij contact met je op.

Geldt bij je aanvraag dat het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 lag? Dan duurt de behandeling van je aanvraag maximaal 26 weken.

Nog vragen? Of wil je hulp bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op.

compensatie transitievergoeding

Geld terugvragen?

Schrijf je in en wij helpen jou verder!