Een passend HR advies voor iedere ondernemer.

Goed advies is goud waard en dat is ook van toepassing binnen het HR-vakgebied. Je kunt bij ons rekenen op jarenlange ervaring en vakkennis. Het is een gegeven dat elke onderneming uniek is in zijn soort. Daarom hechten wij aan advies op maat. Op deze manier ben je verzekerd van een passende oplossing.

“Goed HR advies is goud waard”

Advies is een breed begrip en vraagt om kaders. Je kunt bij ons terecht voor advies op het vlak van ontwikkeling, verzuim, loopbaan en tevredenheid. Lees hier meer over onze diensten rondom personeelsadministratie.

Verzuimbegeleiding

Je ontkomt er als organisatie niet aan dat je met enige regelmaat te maken krijgt met zieke medewerkers. De vraag is alleen wat te doen? Doorgaans hebben we te maken met kortdurend verzuim en laat de betermelding niet lang op zich wachten. Maar let wel ook dit kan een signaal zijn voor problemen of naderend langdurig verzuim.

“Dossiervorming is niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk”

Op het moment dat je te maken krijgt met langdurig verzuim is het zaak de vinger aan de pols te houden. Je krijgt dan te maken met wet en regelgeving en het nodige papierwerk. Om problemen te voorkomen in de dossiervorming is het zaak vroegtijdig actie te ondernemen. Mocht je te maken hebben met bovenstaande dan voorzien we je graag van passend advies en kunnen het casemanagement uit handen nemen. Ook kunnen wij je helpen met het inzichtelijk maken van de verzuimcijfers en bijbehorend advies. Lees hier meer over onze diensten rondom verzuim.

Tevredenheid

Het is een gegeven dat tevreden medewerkers productiever zijn en in hoge maten betrokken bij een organisatie. De vraag is hoe je ervoor zorgt dat medewerkers tevreden zijn en blijven? Medewerkerstevredenheid is meetbaar en doormiddel van een onderzoek maak je inzichtelijk wat er goed gaat en wat de verbeter/irritatiepunten zijn. Je kunt de tevredenheid verhogen door o.a. waardering, baanzekerheid te verschaffen en het faciliteren van een opleiding.

“Tevreden medewerkers verzuimen minder”

Een hoge maten van tevredenheid biedt een schat aan voordelen. Zo gaat het verzuimcijfer met bijhorende kosten naar beneden en worden doelstellingen gemakkelijker behaald.

We denken graag met je mee om een onafhankelijk onderzoek op te zetten. Vervolgens geven we aan de hand van de uitslag een gedegen advies.

Ontwikkeling

Een organisatie wil doelstellingen bereiken. Het “menselijk” kapitaal is hierbij van onschatbare waarde. Personeel heeft keus uit andere banen door de krapte. Om ze voor je te behouden is het belangrijk in hen te investeren. Dit kan door training. Maar begint eigenlijk al bij aanname en gaat verder met de begeleiding.

“Goede medewerkers zijn van onschatbare waarde”

Het jaarlijkse functioneringsgesprek is hiervoor een instrument. Wij kunnen je coachen in het voeren van dit gesprek. De vraag is wel of dit voldoende is. Je kunt ook kiezen voor een gesprekscyclus met een verhoogde frequentie gesprekken in combinatie met bredere feedback. Bij disfunctioneren is het van belang snel en goed te handelen in beider belang.

Door het gesprek aan te gaan met medewerkers kom je vaak tot verrassende inzichten. Mogelijke knelpunten worden inzichtelijk en kunnen beetgepakt worden.

Kortom werk aan de winkel. Niks doen is geen optie om “degradatie” van het personeelsbestand te voorkomen.

Loopbaan coaching

Je kunt er voor kiezen om medewerkers te coachen in relatie tot hun functie en hiermee creëer je een win-win situatie. De medewerker gaat beter presteren en de organisatie plukt hier de vruchten van. Wil je ook weten of je medewerker op de goede plek zit en wat passend werk zou zijn, schakel ons dan in.

“Passend werk geeft energie”

De term outplacement staat voor het begeleiden van een medewerker naar een andere baan. De oorzaak hiervan kan zijn dat je als organisatie moet reorganiseren en noodgedwongen moet “schrappen” in je personeelsbestand. Of dat iemand op de verkeerde plek zit of door ziekte het werk niet meer passend is.

Overig

Wij hebben een groot netwerk aan deskundigen en helpen je graag via onze partners voor veiligheid, Arbo, arbeidsrecht, personeelssysteem (e-HRM), planningssysteem (workforcemanagent).

 

“We zijn snel gegroeid. We hadden daarom behoefte om onze HR te professionaliseren om zo onze medewerkers te laten ontwikkelen en behouden. We hebben Hert en de Ree gevraagd een competentiemanagement systeem op te zetten met profielen, talentontwikkeling en belonen die bruikbaar was voor onze Nederlandse en internationale locaties.”

WouterCOOPelican Worldwide BV

“Als Sales en Marketing organisatie actief in FMCG hadden wij tijdelijke ondersteuning nodig voor onze Nederlandse locatie. Hert en de Ree heeft ons o.a. ondersteund met recrutering, optimalisatie van de payroll inclusief extralegale voordelen en verzuimbegeleiding. Het was een geruststelling te weten dat de HR zaken op een professionele manier correct werden opgevolgd.”

HildeGroup HR ManagerPietercil Barends

“Ik ben met Hert en de Ree in gesprek geraakt over aanname en pensioen. Ik ervaar het contact met hun als zeer prettig. Zij geven snel en goed advies waarbij zij ook de lange termijn van mijn bedrijf in de gaten houden. Ik vind het zeer prettig dat zij flexibel zijn in te zetten en dat ik niet vastzit aan een abonnementsvorm.”

CarmenEigenaarYcontrol, grip op jouw projecten

“Tevreden met snel en duidelijk advies. Ik wilde advies over uitbreiding met personeel”

MichaelFranchisenemer hypotheekadviesAll4finance Hypotheken
  • Gesprek