Administratieve wijzigingen voor 2019

Duizelt het jou ook door alle administratieve wijzigingen voor 2019? Dan ben je zeker niet de enige. Want we horen van veel ondernemers en zzp-ers dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zowel voor de loonadministratie, personeelsadministratie als de financiële administratie wijzigen de nodige zaken. We lichten er een paar uit.

Loonadministratie

Geboorteverlof

Geboorteverlof voor vaders gaat naar hun contracturen per week. Dus bij bijvoorbeeld een contract van 38 uur, krijgen vaders 38 uur verlof. Dit verlof dient in de eerst 4 weken na geboorte opgenomen te zijn.

Inkomstenbelasting

De tarieven voor de inkomstenbelasting wijzigen. En dit zie je terug op je loonstrookje of in je aangifte aan het einde van het jaar.

2019 2018
<= € 20.384 ( 2018: € 20.142) 36,65% 36,55%
€ 20.385 t/m € 68.507 38,10% 40,85%
> € 68.507 51,75% 51,95%

Bijtelling

De bijtellingsregels voor de auto van de zaak zijn weer veranderd. Alle nieuwe verstrekte auto’s worden met ingang van 2019 belast met 22% inkomstenbelasting. Dus ook de hybride auto en de zeer zuinige auto’s. Hierop is er slechts 1 uitzondering. De volledig elektrische auto wordt belast met 4%. Dit geldt tot een maximum van € 50.000 cataloguswaarde. Over het meerdere wordt het reguliere tarief van 22% toegepast.

Personeelsadministratie

Zwangerschapsverklaring

Zwangerschapsverklaring moet werknemer voortaan zelf overhandigen als UWV daar om vraagt. In verband met AVG mag je die als werkgever niet meer bewaren.

Financiele administratie

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting gaat omlaag voor de eerste 200.000 euro en wordt 19%, dit was in 2018 nog 20%. Over het meerdere is nog steeds 25% vennootschapsbelasting verschuldigd;

Verliesverrekening

Bij de administratieve wijzigingen voor 2019 hoort ook de voorwaartse verliesverrekening. Deze wordt ingekort naar 6 jaar i.p.v. 9. Dit is belangrijk als je binnenkort verliezen verwacht. Probeer deze zoveel mogelijk nog in boekjaar 2018 te verwerken. Verliezen van voor 2019 zijn nog wel 9 jaar in de toekomst te verrekenen;

Afschrijving gebouwen

De afschrijvingsbeperking op gebouwen wordt nog verder doorgevoerd. Voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor vennootschapsbelasting geldt dat gebouwen in eigen gebruik slechts mogen worden afgeschreven totdat de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde. Dit was voorheen 50% van de WOZ-waarde. Echter als het gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en daarop nog geen drie jaar is afgeschreven, mag alsnog deze drie jaar worden afgeschreven tot 50 procent van de WOZ-waarde. Daarna is er geen verdere afschrijving meer mogelijk.

Voor natuurlijke personen met een onderneming die wordt belast in de inkomstenbelasting blijft het mogelijk om af te schrijven tot 50 procent van de WOZ-waarde.

Nu heb je in ieder geval een paar administratieve wijzigingen voor 2019 uitgelegd gekregen. Maar als MKB’er of ZZP’er zullen de doorlopende administratie veranderingen je wellicht boven de pet gaan. Wij ontzorgen je graag! Zo houdt jij zicht op wat je wel leuk vind: ondernemen. Voor het doen van loonadministratie, aangifte BTW, inkomstenbelasting of de gehele administratie kun je bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op.