Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof gaat per 1 juli 2020 in. Je kunt hier dus vragen over verwachten van je medewerkers. Het is een aanpassing op de wet Wieg. Deze wet ook wel afgekort Wieg staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Vorig jaar heeft er al een aanpassing plaatsgevonden. Toen is het 2-daags kraamverlof voor partners aangepast naar een werkweek. Vanaf 1 juli 2020 komt hier een aanvulling op. Onder bepaalde voorwaarden kan het verlof worden verlengd. Hierover meer.

Waarom de wet Wieg?

De wet is destijds opgezet om de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de nieuwe regelgeving is het verschil in verlof kleiner geworden. De taken van het ouderschap kunnen vanaf de beginperiode beter worden verdeeld. Als je kijkt naar regelgeving in het buitenland kon Nederland niet achterblijven. Soms krijgen ouders daar tot 14 maanden verlof.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 heeft de medewerker waarvan de partner is bevallen recht op 5 werkweken aanvullend verlof. Voorwaarde is dat eerst het reguliere verlof is opgenomen. Voor het aanvullende verlof kan de medewerker een uitkering krijgen van 70% van het dagloon. De werkgever kan deze via het UWV aanvragen. Je kunt er voor kiezen deze rechtstreeks aan de medewerker te laten betalen of via de werkgever.

De partner mag ook minder dan 5 weken verlof opnemen. En kan kiezen om 1 tot 5 weken verlof op te nemen. Hierbij is het goed om te vermelden dat het verlof maar 1 keer kan worden aangevraagd. Kun je aanvullend geboorteverlof gespreid opnemen? Ja het is wel mogelijk om dit in delen op te nemen. Als het maar in de eerste 6 maanden gebeurd. Voor het UWV is dit van ondergeschikt belang en daarom betalen ze in 1 keer uit.

“Het is wel van belang het verlof binnen een half jaar na de geboorte op te nemen”.

De aanvraag zelf kan 4 vier weken voor het verlof worden ingediend.

Verschil geboorteverlof en ouderschapsverlof

Er zijn dus vanaf 1 juli 2020 3 soorten verlof voor een partner:

  1. Geboorteverlof
  2. Aanvullend geboorteverlof
  3. Ouderschapsverlof

De partner ontvangt één werkweek 100 % doorbetaald betaald verlof. De partner kan er voor kiezen in de eerst 6 maanden aanvullend geboorteverlof op te nemen. Dit is 5 werkweken en mag de partner gespreid op nemen. Dit moet minimaal 70% uitbetaald worden van het dagloon en kan de werkgever vergoed krijgen via het UWV. Daarnaast kan de ouder ook kiezen voor ouderschapsverlof. Dit mag tot het kind 8 jaar is en is onbetaald verlof. Het betreft 26 x de arbeidsduur per week. En mag gespreid opgenomen worden.

Wist je trouwens dat er nagedacht wordt over een langere periode 100% betaald ouderschapsverlof? Dat wordt op dit moment ergens in 2022 verwacht.

Mocht je nog vragen hebben over wat dit voor jouw organisatie betekent of hoe je dit regelt, neem dan gerust contact op!